1. Základní údaje

Kontaktní údaje
Název a sídlo firmy:
Hanke Tomáš - ModelMania.cz
Pískovcová 732/16
190 00 Praha 9

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 9 dne 20.07.2011
Dodavatel neni plátcem DPH.

IČ: 88009149

(dále jen "dodavatel")


Osoba odpovědná za správu internetových stránek (ModelMania.cz) :
Tomáš Hanke webmaster@modelmania.cz
Pískovcová 732/16
190 00 Praha 9

Adresa pro poštovní styk
ModelMania.cz
Pískovcová 732/16
190 00 Praha 9
Česká Republika
Tel.: 774 546 560

Objednávky zboží:
obchod@modelmania.cz , www.modelmania.cz

Reklamace: reklamace@modelmania.cz
Technické rady: helpdesk@modelmania.cz

Email: Kontaktní formulář
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 4 hodin, nejdéle však do 24 hodin

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
43-558 716 0267 / 0100 (Komerční banka)

Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.ModelMania.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků,
a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Při objednávce nad 2000,- Kč je doprava po České republice ZDARMA! *
Cena za dopravu vám bude odečtena z objednávky. Možnosti vyzdednutí

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Storno objednávky lze provést jen přes storno formulář v sekci můj účet => STORNO OBJEDNÁVKY.
Storno nelze provést telefonicky ani mailem! Objednávku lze stornovat maximálně 5dní od uskutečnění objednávky.
Ve chvíli, kdy dojde k předání objednávky spediční firmě, nelze již provést storno bez smluvní pokuty - viz upozornění níže.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.)
dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka vyzvednuta nebo starší jak 5dní,
bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek
(smluvní pokuta) ve výši 299,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami
a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta),
budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. (www.pay4debts.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

* U Vaší objednávky bude nastavena administátorem cena za poštovné 0,- Kč.
Při ceně vyšší nad 2000,- Kč bude požadována platba předem na účet.
Vaše objednávka změněna na proforma faktura.

Na cenu jakou budete platit se můžete podívat po přihlášení
můj účet => realizované objednávky.

Zrušení objednávky
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:

  • v případě nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží. Pokud takový případ nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu. Jestliže jste již zboží zaplatili (bankovním převodem), budou peníze převedeny zpět na Váš účet
  • v případě, že objednatel neuvede do objednávky fungující telefonický či e-mailový kontakt.

V zásilce prosím přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.
Pokud byla platba za zboží uhrazena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů po obdržení vrácené zásilky, na účet,
ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.

Právo na odstoupení od smlouvy není možné v případech:
  • Zboží není v původním balení (zboží bylo rozbalené)
  • Zboží je mechanicky poškozené
  • Zboží je scela nefunkční

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů (platí to pro zboží co je v okamžiku objednávky skladem) od závazného potvrzení objednávky. V případě speciálních produktů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Pokud se tak nestane, je možný aby se zákazník sám informoval o dostupnosti objednanýho zboží.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.modelmania.cz v sekci "Nákupní košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance ModelMania.cz - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě ModelMania.cz, doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

ModelMania.cz nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě, a to až do 30 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. Zákazník, který nakupuje zboží v rámci své obchodní činnosti a toto zboží není určeno k dalšímu prodeji může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží.
Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Storno objednávky lze provést jen přes storno formulář v sekci můj účet => STORNO OBJEDNÁVKY.
Storno nelze provést telefonicky ani mailem! Objednávku lze stornovat maximálně 5dní od uskutečnění objednávky.
Ve chvíli, kdy dojde k předání objednávky spediční firmě, nelze již provést storno bez smluvní pokuty - viz upozornění níže.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.)
dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka vyzvednuta nebo starší jak 5dní,
bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek
(smluvní pokuta) ve výši 299,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami
a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta),
budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. (www.pay4debts.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00038205

8. Ztracená zásilka

Zásilka se nepovažuje za ztracenou, dokud není vyplněn formulář o ztracené zásilce s Postmaster službou (Kontaktní formulář).
Standardně tak činíme po 45 dnech. Země jako Německo, Slovensko, Itálie, mohou mít delší doručovací dobu kvůli celnímu řízení. Nicméně to není moc obvyklé. Poté, co byl vyplněn formulář o ztracené zásilce a máme odpověď od doručovací služby ve vaší zemi (maximálně do 60 dní), nahradíme vaší zásilku. O tomto vás budeme informovat na vaši kontaktní adresu.

Nevracíme peníze ani neposíláme opětovně zásilky, které nebyly včas vyzvednuty, byly odmítnuty a poslány zpět,
byly ztracené při přepravě nebo měly špatnou doručovací adresu.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ModelMania.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Výrobci

Návštěvy

Reklama

Možnosti plateb